De Ledenvergadering 2021 gaat niet door!

De algemene ledenvergadering die voor April 2021 gepland stond,
gaat wegens Corona NIET door.

Wij als bestuur vinden dat heel jammer, maar het is ons inziens niet verantwoord om de
jaarvergadering fysiek doorgang te laten vinden.

Alle leden worden via email op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen de vereniging:

Vanzelfsprekend is er ruimte voor vragen, verbeterpunten en op- of aanmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Het EHBO Bestuur.