Algemene ledenvergadering 2022

Op woensdag 13 April a.s. om 20.00u  is de jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden in het verenigingsgebouw de Zilverstad, nieuwe singel 39
te Schoonhoven. (naast het voetbalveld)

De leden hebben via email de agenda voor de avond ontvangen.

Mocht u deze niet hebben ontvangen, kunt u deze opvragen bij het secretariaat.

Namens het bestuur hopen we van harte dat u komt!