Aanvraagformulier EHBO’ers

Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning van onze EHBO’ers bij uw evenement.

Aanvrager EHBO’ers bij Evenementen

Evenement

Algemene voorwaarden hulpverlening bij evenementen

 • 1. Het bestuur van de EHBO-vereniging dient minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement een verzoek om ondersteuning van eerste hulpverleners te   krijgen. Het verzoek dient schriftelijk te geschieden door middel van het aanvraagformulier hulpverlening bij evenementen op de website.
 • 2. Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanvraag te weigeren.
 • 3. Het bestuur zal na ontvangst van het aanvraagformulier een contactpersoon vanuit de EHBO-vereniging aanwijzen voor contacten met de organisatie van het evenement.
 • 4. De contactpersoon zal zich inzetten om voldoende vrijwilligers te werven voor het geplande evenement .
 • 5. De contactpersoon krijgt volledige inzage in de vergunning en/of het draaiboek.
 • 6. De contactpersoon zal ervoor zorgdragen dat voldoende EHBO-materialen aanwezig zijn op de dag van het evenement.
 • 7. Indien de contactpersoon problemen voorziet zal de contactpersoon dit tijdig aan de organisatie van het evenement en aan het bestuur van de EHBO-vereniging melden.
 • 8. Vrijwilligers van de EHBO-vereniging zijn allen in het bezit van een geldig EHBO-diploma en zullen op de dag van het evenement te herkennen zijn aan een oranje jas of hesje.
 • 9. De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat tijdens het evenement eerste hulpverleners ongehinderd hun werk kunnen doen.
 • 10. Indien een speciale ruimte is aangewezen voor de eerste hulpverleners dan geldt dat in principe de eerste hulpverleners in die ruimte de meeste zeggenschap hebben. De ruimte is voorzien van een tafel en stoelen en eventueel kan dat in een tent.
 • 11. De organisatie van het evenement draagt zorg voor de catering van de hulpverleners.
 • 12. Berekening van de onkosten: Er wordt gewerkt met twee tarieven: culturele evenementen € 6.00 en Commerciële evenementen € 9.00. Berekend per uur en per persoon. Dit is exclusief de kosten voortvloeiend bij het gebruik van de AED.
 • 13. De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat alle uit het verlenen van de eerste hulp voortvloeiende kosten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan de EHBO-vereniging zullen worden voldaan op rekening van de desbetreffende EHBO-vereniging.